Real Estate Records in 1037 Kahuamoku, Honolulu, Hawaii 96825

1037 Kahuamoku Real Estate Tax Records

224 matching records. Displaying records 51 - 100.

1037 Kahuamoku #322, 381 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #321, 383 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #311, 387 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #302, 389 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $679,200
1037 Kahuamoku #292, 393 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #291, 395 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #282, 397 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #281, 399 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #272, 401 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,900
1037 Kahuamoku #481, 402 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #271, 403 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #482, 404 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $586,800
1037 Kahuamoku #491, 406 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $553,900
1037 Kahuamoku #261, 407 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #492, 408 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #252, 409 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #501, 410 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #251, 411 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #502, 412 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #242, 413 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #511, 414 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $549,200
1037 Kahuamoku #241, 415 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #512, 416 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #232, 417 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #521, 418 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #231, 419 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #522, 420 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #222, 421 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #221, 423 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $620,600
1037 Kahuamoku #211, 427 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #202, 429 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #201, 431 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #192, 433 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #561, 434 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #191, 435 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #562, 436 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $522,000
1037 Kahuamoku #571, 438 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #181, 439 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #572, 440 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $509,300
1037 Kahuamoku #172, 441 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #171, 443 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #162, 445 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #161, 447 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #581, 448 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #152, 449 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $704,500
1037 Kahuamoku #582, 450 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600
1037 Kahuamoku #151, 451 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #591, 452 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $539,900
1037 Kahuamoku #142, 453 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #592, 454 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $503,600