Real Estate Records in 1037 Kahuamoku, Honolulu, Hawaii 96825

1037 Kahuamoku Real Estate Tax Records

224 matching records. Displaying records 101 - 150.

1037 Kahuamoku #141, 455 Opihikao Pl 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #132, 457 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #131, 459 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #122, 461 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #121, 463 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #112, 465 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #111, 467 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #102, 469 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #101, 471 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #92, 473 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #91, 475 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #82, 477 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #81, 479 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $620,600
1037 Kahuamoku #72, 481 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #71, 483 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #62, 485 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #61, 487 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #52, 489 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #51, 491 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $620,600
1037 Kahuamoku #42, 493 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #41, 495 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #32, 497 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #31, 499 Opihikao Pl 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #22, 501 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #21, 503 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #11, 507 Opihikao Pl 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #1071, 102 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #1072, 104 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #1061, 106 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #1062, 108 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #1051, 110 Opihikao Way 3 Bed 2 Bath Condo $665,700
1037 Kahuamoku #1052, 112 Opihikao Way 3 Bed 2 Bath Condo $605,800
1037 Kahuamoku #1041, 114 Opihikao Way 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #1042, 116 Opihikao Way 3 Bed 2 Bath Condo $586,500
1037 Kahuamoku #1031, 118 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #1021, 122 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #1022, 124 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #1011, 126 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #1012, 128 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $673,200
1037 Kahuamoku #1001, 130 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #1002, 132 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800
1037 Kahuamoku #991, 136 Opihikao Way 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #1132, 137 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #992, 138 Opihikao Way 4 Bed 3 Bath Condo $673,000
1037 Kahuamoku #1131, 139 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #981, 140 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $671,100
1037 Kahuamoku #1142, 141 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $508,200
1037 Kahuamoku #982, 142 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $669,000
1037 Kahuamoku #1141, 143 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $553,000
1037 Kahuamoku #971, 144 Opihikao Way 3 Bed 2/1 Bath Condo $638,800